Stillas,bortkjøring av avfall. etterisolert. malt 2 strøk.