• Satt opp stillas rundt hele boligen.
  • Revet gammel kledning, krysslektet over tømervegger og etterisolert 10 cm.
  • Laget nye vinduåpninger for alle vinduer da de var noe større.
  • Laget større åpning for nytt to fløyet inngangsparti samt støpt ny trapp og murt opp med skifer sten.
  • Ny kledning, vinskibord og nedløprundt hele boligen
  • Malt 2 strøk.